Píndola formació: Nova Legislació laboral

Píndola online adreçada a les direccions de les escoles de l’ACET on abordarem les modificacions de la nova reforma laboral en referència a la contractació de docents.