Qui som?

Som una associació d’escoles de teatre i centres de formació actoral d’arreu del territori català i treballem perquè l’ensenyament de teatre sigui de qualitat i sigui una eina pedagògica pel desenvolupament personal, social, cultural i formatiu de la nostra societat.

OBJECTIUS

Coordinar les escoles de teatre de gestió privada i pública de Catalunya.

Representar, gestionar i defensar els interessos professionals , empresarials, econòmics i laborals de les escoles de teatre de Catalunya.

Proveir de recursos a les escoles associades mitjançant la formació del professorat i personal de gestió, l’assessoria pedagògica i el foment de relacions i col·laboracions entre les escoles associades.

Posar en valor el teatre com a eina educativa i artística, i com a eina de transformació i reflexió social..

Esdevenir referents del sector i, en conseqüència, interlocutors directes amb les principals institucions en l’àmbit del teatre, la pedagogia i la cultura.

Garantir la bona praxi professional del sector.

TEATREARTS
DEL
CIRC
CINEMADANSA

ESCOLES

EN TOT EL TERRIROTI CATALÀ

Escoles Acet

ORGANITZACIÓ

L’ACET consta d’una Assemblea General, una Junta Directiva i una gerència.

Assemblea General de Socis

És el màxim òrgan de decisió de l’ACET. Hi participen les direccions de les escoles associades. Defineix i aprova les línies d’actuació i elegeix els càrrecs de la Junta Directiva. Totes les escoles associades queden subjectes als acords adoptats per majoria, tant els presents com els absents en l’assemblea. Es celebren 3 assemblees generals durant el curs escolar, una a l’inici del curs (mes setembre octubre), una altra a mitjans (gener) i una última al juliol.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Vetlla per l’execució de les línies aprovades a l’Assemblea General. Els càrrecs es renoven cada 2 anys per votació a l’Assemblea General.

Composició actual:
Presidenta: Cristina Navarro. Directora de l’Aula Municipal de Teatre de Mataró.
Secretaria: Mireia Teixidó. Directora de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Tresorera: Lidia Linuesa . Directora pedagògica de Lazzigags, Escola d’arts escèniques.
Vocals: Sophie Kasser de Moveo, Isidre Hernández del Galliner de Girona, Josep M.Borràs de Youkali, Rosa Mateu de l’escola de teatre del Centre de Lectura de Reus i Jordi Princep de l’escola de teatre i circ d’Amposta.

Gerència

Gerència executa les línies d’actuació aprovades en Assemblea en comunicació constant amb la Junta Directiva. Coordina els projectes de l’entitat, les comissions de treball, l’administració i comunicació.