Qui som?

Som una associació d’escoles de teatre i centres de formació actoral d’arreu del territori català i treballem perquè l’ensenyament de teatre sigui de qualitat i sigui una eina pedagògica pel desenvolupament personal, social, cultural i formatiu de la nostra societat.

OBJECTIUS

Coordinar les escoles de teatre de gestió privada i pública de Catalunya.

Representar, gestionar i defensar els interessos professionals , empresarials, econòmics i laborals de les escoles de teatre de Catalunya.

Proveir de recursos a les escoles associades mitjançant la formació del professorat i personal de gestió, l’assessoria pedagògica i el foment de relacions i col·laboracions entre les escoles associades.

Posar en valor el teatre com a eina educativa i artística, i com a eina de transformació i reflexió social..

Esdevenir referents del sector i, en conseqüència, interlocutors directes amb les principals institucions en l’àmbit del teatre, la pedagogia i la cultura.

Garantir la bona praxi professional del sector.

TEATREARTS
DEL
CIRC
CINEMADANSA

ESCOLES

EN TOT EL TERRIROTI CATALÀ

Escoles Acet

ORGANITZACIÓ

L’ACET consta d’una Assemblea General, una Junta Directiva i una gerència.

Assemblea General de Socis

És el màxim òrgan de decisió de l’ACET. Hi participen les direccions de les escoles associades. Defineix i aprova les línies d’actuació i elegeix els càrrecs de la Junta Directiva. Totes les escoles associades queden subjectes als acords adoptats per majoria, tant els presents com els absents en l’assemblea. Es celebren 3 assemblees generals durant el curs escolar, una a l’inici del curs (mes setembre octubre), una altra a mitjans (gener) i una última al juliol.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Vetlla per l’execució de les línies aprovades a l’Assemblea General. Els càrrecs es renoven cada 2 anys per votació a l’Assemblea General.

Composició actual:
President: Isidre Hernández. Director de El Galliner de Girona.
Vice Presidenta: Cristina Navarro. Directora de l’Aula Municipal de Teatre de Mataró.
Secretària: Lidia Linuesa. Directora pedagògica de Lazzigags, Escola d’arts escèniques.
Tresorer: Joan Monells. Director de Frec a Frec.
Vocals: Sophie Kasser de Moveo i Pau Rubio de Performing Arts.

Gerència

Gerència executa les línies d’actuació aprovades en Assemblea en comunicació constant amb la Junta Directiva. Coordina els projectes de l’entitat, les comissions de treball, l’administració i comunicació.