Què fem?

Les nostres activitats es centren, sobretot, en oferir serveis als nostres associats, de caire pedagògic, cultural i informatiu. L’ACET col.labora amb la resta de la comunitat educativa i cultural per la millora del sector.

ACTIVITATS MÉS DESTACADES

Intercanvi d’informacions i recursos entre les escoles associades.

Organització de formacions adreçades a docents de les escoles de teatre (jornades pedagògiques, formacions de gestió emocional a les aules, de prevenció d’abusos, de formació i orientació laboral, etc.)

Col·laboració amb diverses entitats i institucions educatives i culturals en l’organització de formacions, festivals i esdeveniments, com RBLS APOSTA_Fira d’espectacles per a joves de Catalunya, Dia Mundial del Teatre per a Infants, Dia Mundial del Teatre, Xarxa Muses, etc.

  • Treball en xarxa amb:
    Escoles de teatre i formació en arts escèniques de la resta de l’estat espanyol.
  • Associacions dels ensenyaments artístics: XECC, ACEM, Aeda, Emipac.
  • Associacions del sector de les arts escèniques: APCC, APdC, TTP, El Col.lectiu, Ciatre, Xarxa de productores, Xarxa de distribuïdores, etc.

Elaboració, conjuntament amb el Dep. d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la XECC (Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya) del nou decret que reguli els ensenyaments en teatre i circ.

Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral.