INFORME ANUAL DEL CONCA SOBRE L’ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS

[:ca]El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) ha fet públic el seu Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts per l’any 2019.

L’informe ofereix una panoràmica del sistema cultural català en tres parts: una anàlisi de diferents sectors per 7 periodistes especialitzats; una visió crítica, intergeneracional i intersectorial, a partir d’una enquesta a 23 professionals; i una visió quantitativa a través de l’anàlisi de les dades estadístiques més recents disponibles.

Tot i que no aprofundeix en la manera com la pandèmia ha afectat el sector cultural; sí que fa èmfasi en el fet que la crisi ha agreujat la seva fragilitat endèmica així com la precarietat que, per definició, caracteritza el sector.

L’informe proposa una sèrie d’accions adreçades tant a les administracions públiques com al propi sector i incideix en la necessitat d’un treball conjunt per assolir un objectiu compartit: un sector cultural fort, resilient i sostenible que doni compte de les necessitats de la societat en la que vivim.

Hi ha un gran consens en la demanda de polítiques culturals clares, igualitàries, dimensionades socialment, definides a llarg termini i consensuades més enllà dels mandats parlamentaris, que permetin garantir un bon finançament públic per als sectors.

I es posa l’accent, sobretot, en la necessitat d’explicar millor el valor social del sector cultural; l’elaboració d’un registre actualitzat d’artistes i professionals de la cultura, per avançar en la creació d’un estatut de l’artista; la incorporació de les arts a l’educació obligatòria, per a facilitar i promoure l’accés i la participació en la cultura.

 [:es]El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) ha hecho público su Informe anual sobre el estado de la cultura y de las artes para el año 2019.

El informe ofrece una panorámica del sistema cultural catalán en tres partes: un análisis de diferentes sectores por parte de 7 periodistas especializados; una visión crítica, intergeneracional y intersectorial, a partir de una encuesta a 23 profesionales; y una visión cuantitativa a través del análisis de los datos estadísticos más recientes disponibles.

Aunque no profundiza en la manera como la pandemia ha afectado el sector cultural; sí que hace énfasis en el hecho que la crisis ha agravado su fragilidad endémica y la precariedad que, por definición, caracteriza al sector.

El informe propone una serie de acciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como al propio sector y incide en la necesidad de un trabajo conjunto para alcanzar un objetivo compartido: un sector cultural fuerte, resiliente y sostenible que dé respuesta a las necesidades de la sociedad en la que vivimos.

Hay consenso en la demanda de políticas culturales claras, igualitarias, dimensionadas socialmente, definidas a largo plazo y consensuadas más allá de los mandatos parlamentarios, que permitan garantizar un buen financiamiento público para el sector.

Y se pone el acento, sobre todo, en la necesidad de explicar mejor el valor social del sector cultural; la elaboración de un registro actualizado de artistas y profesionales de la cultura, para avanzar en la creación de un estatuto del artista; la incorporación de las artes en la educación obligatoria, para facilitar y promover el acceso y la participación en la cultura.

 [:]