Qui som

L’ACET- Associació Catalana d’Escoles de Teatre– és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1999, que aplega la gran majoria de les escoles de teatre professionals de Catalunya.

Som el punt de trobada de la comunitat educativa teatral del país: un altaveu que defensa els interessos del sector i que alhora proveeix de recursos a les escoles i alumnes que en formen part.

Som segell de garantia: per formar-ne part, les escoles associades han de complir una sèrie de requisits estrictes que garanteixen una bona praxi professional.

Som el reflex de la diversitat i la riquesa de l’ensenyament teatral a Catalunya.

El conjunt de les escoles de l’ACET ofereix un amplíssim ventall de possibilitats en el camp de la formació teatral per a totes les edats: des de cursos d’iniciació fins a estudis professionals, passant per cursos d’especialització, reciclatge o postgrau. Cadascuna de les escoles disposa de total independència per confeccionar el seu programa d’estudis, tant pel que fa a la metodologia com als continguts.

 

Com ens organitzem

L’ACET consta d’una Assemblea General, una Junta Directiva i una gerència.

Assemblea General de Socis

És el màxim òrgan de decisió de l’ACET. Hi participen les direccions de les escoles associades. Defineix i aprova les línies d’actuació i elegeix els càrrecs de la Junta Directiva. Totes les escoles associades queden subjectes als acords adoptats per majoria, tant els presents com els absents en l’assemblea. Es celebren 3 assemblees generals durant el curs escolar, una a l’inici del curs (mes setembre octubre), una altra a mitjans (gener) i una última al juliol.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Vetlla per l’execució de les línies aprovades a l’Assemblea General. Els càrrecs es renoven cada 2 anys per votació a l’Assemblea General.

Composició actual:

Presidenta: Cristina Navarro. Directora de l’Aula Municipal de Teatre de Mataró. Secretaria: Mireia Teixidó. Directora de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida. Tresorera: Lidia Linuesa . Directora pedagògica de l’Espai Lazzigags de Barcelona.

Gerència

Gerència executa les línies d’actuació aprovades en Assemblea en comunicació constant amb la Junta Directiva. Coordina els projectes de l’entitat, les comissions de treball, l’administració i comunicació.

Per a qualsevol dubte o proposta, us podeu posar en contacte amb la Rosa Moliné a: acet@escolesteatre.org

Objectius

  • Coordinar les escoles de teatre de gestió privada i pública de Catalunya.
  • Ser l’altaveu que defensa els interessos del sector educatiu i proveir de recursos a alumnes i docents.
  • Esdevenir referents del sector i, en conseqüència, interlocutors directes amb les principals institucions en l’àmbit del teatre, la pedagogia i la cultura.
  • Posar en valor el teatre com a eina educativa i artística.
  • Posar en valor el teatre com a eina de transformació i reflexió social.
  • Proveir de recursos a les escoles associadesmitjançant la formació del professorat i personal de gestió, l’assessoria pedagògica i el foment de relacions i col·laboracions entre les escoles associades.
  • Impartir formació a la comunitat educativa i a la ciutadania en general.
  • Promocionar la investigació i difusió d’activitats relacionades amb la pedagogia en l’àmbit audiovisual i espectacles en viu.
  • Representar, gestionar i defensar els interessos professionals , empresarials, econòmics i laborals de les escoles de teatre de Catalunya davant les administracions públiques, empreses i altres associacions relacionades amb el sector.
  • Garantir la bona praxi professional del sector.

 

Vols formar part de la comunitat ACET?

Si vols que la teva escola formi part de l’ACET envia’ns un correu a acet@escolesteatre.org i t’expliquem els requisits que heu de complir i les avantatges de formar part de la comunitat ACET.