Jornada “Experiències compartides sobre la docència teatral online”

Dijous 19 de novembre de 2020 12 a 14h.
Trobada virtual

Degut a la situació de crisi sanitària sorgida el passat mes de març, totes les escoles de teatre van tenir que tancar les seves intal.lacions i suspendre les classes presencials. Algunes d’elles van reaccionar convertint “la presencialitat” en “virtualitat”, adaptant els seus continguts i metodologies a les incipients eines tecnològiques que van sorgir en aquell moment: zoom, jitsi, teams, etc, etc…

La incertesa encara és present a les nostres vides personals i professionals. No sabem si en els propers mesos ens veurem sotmesos a un altre confinament, però creiem que alguna cosa positiva podem treure’n d’aquesta experiència de cara al futur.

L’objetiu de la jornada és posar en comú els diferents recursos pedagògics utilitzats durant el confinament i les seves problemàtiques i encerts de cara a l’assimilació de coneixements i la seva avaluació.

La jornada es centrarà en els següents punts:

– Reflexió sobre que ha suposat i suposa per les escoles/alumnes/docents la formació i creació teatral online.

– Experiències a nivell tècnic. Plataformes utilitzades i els seus funcionaments.

– Experiències pedagògiques compartides per matèries/assignatures.

INSCRIPCIONS A LA JORNADA

T’enviarem un link per accedir a la sessió uns dies abans de l’inici.

Organitza: