CURS: ASPECTES PREVENTIUS I D’INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA SEXUAL

Objectius

– Aconseguir que les escoles de teatre siguin espais segurs per a totes les persones que
hi treballen i que s’hi formen.

– Facilitar informació i instruments als i les professionals que treballen a les escoles de
teatre per a que puguin prendre mesures preventives i d’actuació necessàries davant de
sospites o revelacions de casos.

Continguts

Mòdul 1) Fonaments psicosocials de la violència sexual

– Fonaments Socials de la Violència

– Bases psicològiques de la Violència i els seus mites

– Característiques dels autors

Mòdul 2) Aspectes tècnics i ètics en la interacció amb alumnat en context educatiu

– Violència Sexual i Riscos vers infants i persones adultes

– Actuació ètica en la interacció amb alumnat al centre educatiu

– Actuació ètica en la interacció amb alumnat fora del centre educatiu

– Aspectes de funcionament intern del centre per garantir transparència

Mòdul 3) Addiccions i riscos de les xarxes socials

– Addicció a les Xarxes Socials i a Internet.

– Ludopatia i Compres Compulsives On-line

– Assetjament i Ciberassetjament

Formadora

Dra. Elena Garrido Gaitán – BAMA PSICOLOGIA
Doctora en Psicologia per la UAB. Acreditada com experta en Psicologia Jurídica i Forense pel
COPC. Psicòloga clínica i habilitada en Àmbit Sanitari. Professora al Grau de Criminologia i al
Grau de Prevenció i Seguretat de l’UAB. Directora del Màster en Psicologia Jurídica i Forense
(UAB) i docent en altres Màsters, Postgraus i cursos d’Especialitat.

Destinataris

Principalment docents d’arts escèniques i direccions de les escoles de l’ACET.
Docents d’altres entitats educatives.

Metodologia

El treball s’organitza a través de la plataforma d’e-learning Moodle on hi haurà penjats els vídeos
del curs, i un espai on poder compartir dubtes i comentaris amb la formadora, i també on
compartir treballs i documents.

Dates
del 3 al 31 d’octubre, 2022

Preu
– 15€ docents de l’ACET
– 30 € docents no ACET

Inscripcions
Inscripcions obertes fins el 28 de setembre o fins a cobrir el límit de places (35).

Per inscriure´t ves al FORMULARI I després fes el pagament del 15€ o 30€ al número de compte: ES06 0081 0167 4800 0172 4175

Amb el suport de