Com afecta als centres de formació de teatre la restricció de mobilitat aprovada el 25 d’octubre?

26 octubre, 2020

acet

Ahir 25 d’octubre es va aprovar la resolució RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En aquesta resolució consten en el punt 1 les  Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores i s’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

(…)

 Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s’esmenten a l’apartat 2.

 

Documentació que acredita l’excepció de la prohibició de desplaçament.

Per l’alumnnat:

·  Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.

·  Certificat de matrícula al centre.

Pel personal laboral:

· Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.

· Certificat de l’empresa acreditant que el treballador/a presta serveis laborals a l’empresa.

Des de l’ACET fem una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva i sempre que sigui possible, es recomana que les classes finalitzin en un horari el més proper possible a les 21 hores, per facilitar el compliment de la restricció de mobilitat a alumnes i professorat.