Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral. Curs 2018-2019

17 abril, 2018

acet

Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral. Curs 2018-2019

 

Diverses escoles de l’ACET imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’Actuació Teatral”.

 

Títol reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2015. Aquests estudis tenen com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

 

Sortides Professionals:

Actor/actriu de teatre.

– Actor/actriu en mitjans audiovisuals.

– Especialista en activitat de dinamització.

– Especialista en tècniques d’expressió i comunicació.

 

Hores de formació:

Durada: 2.000 hores, distribuïdes en 9 mòduls formatius:

Mòdul 1: Tècniques d’interpretació (462 hores)

Mòdul 2: Tècniques de moviment (330 hores)

Mòdul 3: Tècniques de veu i cant (330 hores)

Mòdul 4: Entrenament en activitats comunicatives (33 hores)

Mòdul 5: Activitats de dinamització (33 hores)

Mòdul 6: Pràctica escènica (382 hores)

Mòdul 7: Formació i orientació laboral (66 hores)

Mòdul 8: Projecte integrat (66 hores)

Mòdul 9: Pràctiques en empreses, estudis o tallers (166 hores)

Hores de lliure disposició: 133.

 

Inscripció i prova d’accés:

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’actuació teatral cal acreditar:

  • Estar en possessió del títol de batxillerat o un d’equivalent
  • Edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.
  • Haver superat la prova específica d’accés que es realitzarà en les escoles que ofereixen el cicle.

 

La inscripció a la prova s’ha de fer del 16 d’abril al 5 de juny de 2018. Consultar amb cada escola les dates i horaris i la documentació necessària per ser admès a la prova específica.

Les qualificacions provisionals es publicaran al tauler d’anuncis del centre seu de la prova, el 3 de juliol de 2018; s’obre un termini per presentar reclamacions el 4, 5 i 6 de juliol de 2018 (per escrit, davant la comissió avaluadora).

Les qualificacions definitives es publicaran el 9 de juliol de 2018.

Els centres també podran fer una convocatòria al setembre (consulta amb cada escola).

 

Escoles de l’ACET que impartiran el cicle el curs 2018-2019:

Barcelona

 

Lleida

 

Girona

 

 

Normativa:

pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)

per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7567, de 27.02.2018)