juny 2021

Ajuts COVID-19 de suport a la solvència empresarial

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses. L’objectiu és reduir l’endeutament d’aquests col.lectius i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020. Presentació de sol·licituds d’inscripció prèvia El formulari d’inscripció prèvia es pot…